Privacybeleid

PRIVACYBELEID VAN NOVITÉ

Dit is het privacybeleid van NOVITÉ Son en Breugel B.V. (“NOVITÉ”). Dit privacybeleid verschaft informatie over de gegevens die we verwerken van de gebruikers en klanten van onze NOVITÉ restaurant(s), winkel(s), website(s), webwinke(s)l. Wij vinden het belangrijk er voor te zorgen dat onze dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. Wij zijn dan ook voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening waar nodig te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op je persoonlijke wensen en behoeften. NOVITÉ gaat daarbij zorgvuldig om met je gegevens en zorgt ervoor dat elke verwerking van je gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacybeleid vind je altijd op www.novite.restaurant en www.wine.novite.restaurant. NOVITÉ raadt je aan dit privacybeleid geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. In het privacybeleid wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven.

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 22 oktober 2022.

WANNEER IS DIT PRIVACYBELEID VAN TOEPASSING?

Dit privacybeleid is van toepassing op alle gegevens die NOVITÉ verzamelt en verwerkt van gebruikers en klanten van de Nederlandse NOVITÉ restaurant(s), winkel(s), website(s) en webwinkel(s).

Op de NOVITÉ Website(s) tref je een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, zijn wij niet verantwoordelijk voor verwerking van je persoonsgegevens via deze websites. Dit privacybeleid is niet van toepassing op het gebruik van dergelijke websites.

WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR JE GEGEVENS?

NOVITÉ Son en Breugel B.V., gevestigd aan de Kanaalstraat 1a, 5691NA Son en Breugel, is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in dit privacybeleid.

 

1. UITLEG OPBOUW VAN DIT PRIVACYBELEID

In dit privacybeleid beschrijven we per dienst welke persoonlijke gegevens NOVITÉ van je verwerkt om je deze specifieke dienst te leveren en wat dat precies betekent. Soms kun je voor een bepaalde dienst (zoals gebruikmaking van de Webshop(s) van NOVITÉ) een Mijn NOVITÉ account gebruiken. In dat geval wordt dit bij de paragraaf over de Webshop(s) van NOVITÉ vermeld en een link opgenomen naar de paragraaf over het Mijn NOVITÉ account, met uitleg welke gegevens we daarvoor verwerken, voor welke doeleinden we dat doen en hoe lang we je gegevens daarvoor bewaren. Voor andere diensten is een klant ID nodig.2. WELKE GEGEVENS VERWERKEN WIJ EN HOE KOMEN WE ERAAN?

2.1 WINKELEN BIJ NOVITÉ

Onze diensten zijn niet toegankelijk voor jongeren die jonger zijn dan 18 jaar. 

Wij verzoeken je dan ook geen gegevens aan ons te verstrekken indien je jonger bent dan 18 jaar. Bij aanvraag van een klant ID, vragen we om je identiteitsbewijs zodat we kunnen controleren of je ouder bent dan 18 jaar.

Om te kunnen winkelen in een NOVITÉ heb je geen klant ID of enige registratie nodig. In sommige gevallen kan het zijn dat NOVITÉ wel persoonsgegevens van je verwerkt.

2.1.1. EEN VRAAG STELLEN OF EEN KLACHT INDIENEN 

Wanneer je in een NOVITÉ winkel een vraag stelt of een klacht indient of wanneer je telefonisch, per e-mail, via sociale media, online chat service of per post contact opneemt met de NOVITÉ klantenservice, kunnen wij je contactgegevens vragen voor het afhandelen van je vraag of klacht. We gebruiken deze persoonsgegevens alleen voor dit doel en je persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor degenen binnen NOVITÉ die zich bezighouden met de afhandeling van je vraag of klacht. Deze klantenservice zien we als onderdeel van onze dienstverlening als winkel.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Om je vraag of klacht te kunnen registreren, noteren we deze in onze klantenservice-databank. Indien je een vraag stelt en/of een klacht indient via de online chat van NOVITÉ, slaan wij de inhoud van het gesprek en (eventuele) persoonsgegevens die je tijdens het gesprek verstrekt op. Eventuele persoonsgegevens die in het gesprek zijn uitgewisseld staan hier ook in. We kunnen je ook vragen om je contactgegevens zoals je naam, adres, woonplaats, geslacht, telefoonnummer en/of e-mailadres.

Hoe lang bewaren wij je gegevens voor dit doel?

Wij bewaren vragen, klachten en je contactgegevens niet langer dan 2 jaar, tenzij de aard van de vraag of klacht ons noodzaakt om deze langer te bewaren. De inhoud van het gesprek – en (eventuele) persoonsgegevens die je tijdens het gesprek hebt verstrekt – bewaren wij na afloop van het gesprek niet langer dan 2 weken, tenzij de aard van de vraag en/of klacht ons noodzaakt om het gesprek langer te bewaren.

2.1.2. DEELNEMEN AAN EEN SPECIALE ACTIE

NOVITÉ biedt regelmatig speciale acties aan waar je aan deel kunt nemen, zoals spaaracties, prijsvragen of promotionele kansspelen. In sommige gevallen zullen wij je vragen een registratieformulier uit een folder, advertentie of website in te vullen om mee te kunnen doen. We hebben daarbij jouw gegevens nodig om de actie te kunnen organiseren en uitvoeren.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Wanneer je deelneemt aan een dergelijke speciale actie dan verwerkt NOVITÉ de door jou opgegeven contactgegevens zoals je naam, leeftijd, adres, woonplaats en/of emailadres om je deelname te registreren en/of te bevestigen, om te bepalen of je voldoet aan de promotievoorwaarden en om de eventueel toegekende prijzen en voordelen aan jou toe te sturen. Afhankelijk van de speciale actie verwerken we ook informatie over je deelname zoals je scores, inzendingen of spaarsaldo.

Hoe lang bewaren wij je gegevens voor dit doel?

Wij bewaren inschrijvingen en informatie over je deelname nog na afloop van de actie om prijzen uit te kunnen delen en vragen over de actie te kunnen beantwoorden. Hoe lang de bewaartermijn is communiceren wij per actie.

2.1.3. CAMERABEVEILIGING 

Wij beveiligen ter bescherming van onze werknemers, klanten en eigendommen onze winkels or restaurants met camera’s. Deze camera’s zijn duidelijk zichtbaar geplaatst en bij betreding van één van onze winkels word je op de aanwezigheid van cameratoezicht geattendeerd. We gebruiken camerabeveiliging voor ons gerechtvaardigd belang voor een veilige winkel te zorgen.

Hoe lang bewaren wij videobeelden? 

Wij bewaren videobeelden die wij registreren met onze beveiligingscamera’s niet langer dan 14 dagen, tenzij er goede redenen zijn om de beelden langer te bewaren (bijvoorbeeld wanneer deze van belang zijn voor een politieonderzoek). Daarna verwijderen wij deze beelden.

2.1.4. PRODUCT RECALL 

Wanneer er onverhoopt iets mis is met een product dat wij hebben verkocht en wij dit product willen terugroepen (product recall), dan kunnen wij naast het plaatsen van persberichten op onze websites en in de landelijke dagbladen, in het belang van je welzijn ook rechtstreeks contact met je opnemen, uiteraard indien wij over je contactgegevens uit andere hoofde beschikken. Het gebruik van persoonsgegevens zien we als onderdeel van onze plicht als winkel waar jij een product hebt gekocht.

2.1.5. DEELNEMEN AAN EEN KLANTENPANEL 

NOVITÉ doet regelmatig onderzoek naar de tevredenheid van haar klanten over haar winkels, websites en andere producten en diensten. Hiervoor maakt NOVITÉ gebruik van klantenpanels. Indien je je hiervoor hebt ingeschreven, sturen we je een paar keer per jaar een uitnodiging om je mening te geven over een bepaalde winkel, website, product of dienst van NOVITÉ. Hiervoor verwerken we je contactgegevens, maar alleen met jouw toestemming. Per uitnodiging kun je zelf beslissen of je mee wilt doen of niet. Als je geen uitnodigingen meer wilt ontvangen, klik je op de link in de uitnodiging en daarna op “schrijf mij uit”. Je gegevens worden dan verwijderd en je ontvangt geen uitnodigingen meer voor het onderzoek.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor? 

Voor het versturen van uitnodigingen tot deelname aan een klantenpanel verwerken wij gegevens zoals je klantenpanel inschrijving, e-mailadres, postcode, geboortedatum, klant ID, favoriete NOVITÉ Winkel en/of NOVITÉ Restaurant en de door jou ingevulde antwoorden.

Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor? 

Wij bewaren je klantenpanel inschrijving en je contactgegevens in principe voor onbepaalde tijd totdat je aangeeft dat je niet meer wilt meedoen met het klantenpanel.

2.1.6. ANALYSE EN RECLAME 

Indien je bij het winkelen in een NOVITÉ winkel gebruik maakt van jouw klant ID, dan wordt de informatie over jouw aankopen gekoppeld aan jouw klant ID. NOVITÉ voegt deze informatie over jouw aankopen in een NOVITÉ winkel toe aan beschikbare informatie over jouw gebruik van de online diensten van NOVITÉ en gebruikt deze informatie voor analyses en segmentatie, en zet de resultaten in voor het personaliseren van de website en communicatie, en het tonen van relevante aanbiedingen en advertenties. Lees meer over het analyseren van jouw gegevens en het gebruik daarvan voor reclamedoeleinden in paragraaf 2.2.1.

2.2 ONLINE DIENSTEN VAN NOVITÉ

NOVITÉ biedt een aantal online diensten aan, waaronder: de website van NOVITÉ op www.novite.restaurant en/of www.wine.novite.restaurant.

ovite.restaurant  (“NOVITÉ Websites”) en de Webshop(s) www.wine.novite.restaurant  (“Webshop van NOVITÉ “) die bereikbaar is via de NOVITÉ Website(s). Ook kun je je online inschrijven voor de nieuwsbrief van NOVITÉ. Je hebt altijd zelf de keuze van welke online diensten jij gebruik maakt, en je kunt ook altijd je toestemming voor gebruik van jouw gegevens weer intrekken door de diensten op te zeggen of contact op te nemen met de klantenservice.

2.2.1 NOVITÉ WEBSITE (ALGEMEEN) 

Wanneer je de NOVITÉ Website(s) bezoekt, verwerken wij een aantal gegevens van je (zoals je IP-adres en jouw gebruik van de online diensten) om de functionaliteiten van deze online diensten te bieden en deze technisch te beheren. Daarnaast wordt een deel van deze gegevens geanalyseerd en gesegmenteerd ten behoeve van het personaliseren van de website en communicatie, en het tonen van relevante aanbiedingen en advertenties van of door NOVITÉ.

Wat houdt dit doel in?

Deze gegevens hebben we ten eerste nodig om de functionaliteit van de NOVITÉ Website(s) te bieden. Met deze gegevens zijn onze website beheerders in staat de NOVITÉ Website(s) te beheren, bijvoorbeeld voor het oplossen van technische storingen of het verbeteren van de beschikbaarheid. Om te zorgen dat je informatie op onze websites snel en eenvoudig kunt vinden, worden ook (functionele) cookies gebruikt. Lees meer over het gebruik van cookies in het Cookiebeleid van NOVITÉ.

De gegevens worden ten tweede door NOVITÉ gekoppeld aan eventuele aanvullende informatie die NOVITÉ van jou heeft ontvangen, bijvoorbeeld door middel van jouw gebruik van een klant ID (lees meer over NOVITÉ Members in paragraaf 2.3.1., of door jouw gebruik van jouw Mijn NOVITÉ account (lees meer over het Mijn NOVITÉ account in paragraaf 2.2.2. Deze gekoppelde informatie wordt geanalyseerd, gebruikt om segmenten (groepen die bepaalde gemeenschappelijke kenmerken hebben) op te bouwen en om jou in één of meer segmenten te plaatsen. Deze segmenten worden door NOVITÉ gebruikt voor het personaliseren van de website en communicatie, en het tonen van relevante aanbiedingen en advertenties van NOVITÉ zelf op de NOVITÉ Website en Apps, andere websites van NOVITÉ, en via websites van derden. De segmenten kunnen ook gebruikt worden voor campagnes van derden op de NOVITÉ Website(s) en/of in de NOVITÉ Apps. NOVITÉ gebruikt alleen informatie voor het personaliseren van de website en communicatie, en het tonen van relevante aanbiedingen en advertenties als jij daar toestemming voor hebt gegeven.

Om deze informatie te verzamelen en om het gebruik van de NOVITÉ Website(s) en App(s) aangenamer te maken worden cookies gebruikt. Lees meer over het gebruik van cookies in het Cookiebeleid van NOVITÉ.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Wij verwerken hiervoor gegevens zoals het IP-adres van je computer, smartphone, smartwatch of tablet, de unieke identifiers van op deze devices geplaatste cookies, de bezochte webpagina’s, de internetbrowser waarmee je surft, de duur van een bezoek/sessie, vorige/volgende bezochte sites , jouw gebruik van de web- of app-pagina’s (zoals product interacties, zoekopdrachten, promotie interacties en stappen in de bestelflow), en transactie data (ook offline transacties als je een klant ID hebt, lees daarover meer in paragraaf 2.3.1.

Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor? 

Wij bewaren deze gegevens voor dit doel niet langer dan 1 maand.

Als je een vraag of klacht hebt over smaakprofielen dan kunnen we je vragen naar je klant ID. Als je meer wilt weten wat er gebeurt als je je klant ID geeft, lees dan 2.4. 

2.2.2 NOVITÉ ACCOUNT (“My Account”)

Je Mijn NOVITÉ account kun je aanmaken via de Website. Wanneer je de Website bezoekt, verwerken we bepaalde technische gegevens van je. Lees meer hierover onder het kopje “NOVITÉ Website (algemeen)”.

Met een Mijn NOVITÉ account kun je gebruik maken van verschillende functionaliteiten zoals het beheren van je gegevens, het maken van een favorietenlijst, het schrijven van reviews en het geven van ratings. Met je Mijn NOVITÉ account kun je verder gemakkelijk online bestellen in de Webshop van NOVITÉ, je eerdere online aankopen inzien, je aanmelden voor de nieuwsbrief en je klant ID koppelen en deelnemen aan NOVITÉ Member. 

2.2.2.1 CENTRAAL BEHEER VAN JE GEGEVENS VOOR GEBRUIKSGEMAK

De gegevens die je opgeeft bij je inschrijving worden opgeslagen in Mijn NOVITÉ account). Deze gegevens kun je centraal inzien en beheren onder “My Account”.

Om je account te kunnen aanmaken en de functionaliteiten te kunnen leveren, verwerken wij bepaalde persoonsgegevens van je, waaronder je e-mailadres, je wachtwoord en je geboortedatum. Hierdoor kun je gebruik blijven maken van je account en zorgen wij ervoor dat je veilig kunt inloggen. Dit betekent dat je alle gegevens die je online bij ons hebt opgegeven op één plek kunt inzien via Mijn NOVITÉ account op wine.novite.restaurant onder “My Account”. Je kunt deze gegevens daar ook wijzigen of in één keer wissen.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Voor het aanmaken van je een NOVITÉ account verwerken wij persoonsgegevens zoals je e-mailadres en wachtwoord. Als je een NOVITÉ account via de Website opent, kun je optioneel ook je klant ID opgeven, zie hiervoor verder onder paragraaf 2.2.3.3 “Online bestellen met een NOVITÉ account en een gekoppelde klant ID”.

Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor?

Wij bewaren deze gegevens in principe voor onbepaalde tijd. Je kunt je gegevens via ‘My Account’ zelf wijzigen. Als je je gegevens hebt gewijzigd in je account, zorgen wij ervoor dat dit binnen twee weken in onze databases wordt doorgevoerd. Wil je je gehele account verwijderen, neem dan contact op met de klantenservice.

2.2.2.2 HET MAKEN VAN EEN FAVORIETEN LIJST

Binnen de Webshop kun je producten bewaren op een favorietenlijstje door ze te markeren als favoriet. Hierdoor kun je eenvoudig flessen onthouden en terugzien in je NOVITÉ account, en daarmee eenvoudig een bestelling plaatsen.

 

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Wij verwerken hier geen persoonlijke gegevens voor, enkel de producten die jij als favoriet hebt gemarkeerd.

Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor?

Wij bewaren deze gegevens in principe voor onbepaalde tijd. Je kunt je favorietenlijst zelf beheren via het “Favorieten icoon” (hartje) in de hoofdnavigatie. Als je je favorietenlijst hebt verwijderd uit je account, zorgen wij ervoor dat dit binnen twee weken in onze databases wordt doorgevoerd.

2.2.2.3 HET SCHRIJVEN VAN REVIEWS EN HET GEVEN VAN RATINGS

Binnen de Website kun je als bezoeker reviews plaatsen of ratings geven van een specifiek artikel. Om een review of rating te plaatsen moet je eerst een account aanmaken en inloggen. De bezoeker kan daarna zelf kiezen onder welke naam hij / zij een review wil plaatsen. Indien de bezoeker geen naam opgeeft in het daarvoor bestemde veld, dan zal de review als anoniem worden geplaatst.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Wij verwerken hiervoor de opgegeven naam die als “afzender” wordt gekozen bij het plaatsen van de review. Daarnaast slaan wij de geschreven tekst van de geplaatste review op.

Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor?

Wij bewaren deze gegevens in principe voor onbepaalde tijd. Als je de review verwijdert, zorgen wij ervoor dat dit binnen twee weken in onze databases en op de NOVITÉ website(s) wordt doorgevoerd.

Waarvoor mogen wij je review gebruiken?

Door je review achter te laten op de website van NOVITÉ, geef je NOVITÉ toestemming om je review te gebruiken in onze uitingen c.q. publicaties.

Het is niet toegestaan om reviews van de NOVITÉ Website te kopiëren, te bewerken of te publiceren, of om samenvattingen of overzichten van reviews van de NOVITÉ Website(s) te publiceren (ook niet door middel van frame- en/of hyperlinks), zonder toestemming van de NOVITÉ.

2.2.2.4 ONLINE BESTELGESCHIEDENIS (ORDER HISTORY)

Binnen de Webshop van NOVITÉ kunnen we je inzicht geven in je eerdere bestellingen. Als je online boodschappen bestelt, tonen we al jouw online bestellingen die je eerder bij ons hebt geplaatst. Deze kun je vinden onder ‘Bestelgeschiedenis’ in jouw account.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Wij verwerken hiervoor je laatste online bestellingen, zoals het moment waarop de aankoop heeft plaatsgevonden, de gekochte producten en hoe vaak je een bepaald product koopt.

Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor?

Wij bewaren je online aankoopgegevens niet langer dan 27 maanden, waarna deze onomkeerbaar worden versleuteld.

 

2.2.2.5 BLOKKERING VAN EEN NOVITÉ ACCOUNT

NOVITÉ kan in uitzonderlijke omstandigheden je NOVITÉ account blokkeren.

Dit kan onder meer indien:

  • Je herhaaldelijk en ten onrechte betwist dat bepaalde online bestelde producten niet zijn afgeleverd; 
  • Bij aflevering van de bestelde producten blijkt dat je jonger dan 18 jaar bent;
  • We vermoeden dat je online producten bestelt voor wederverkoop aan derden; 
  • We vermoeden dat je misbruik maakt van je NOVITÉ account.

Indien je NOVITÉ account op grond van één van de bovenstaande redenen door ons wordt geblokkeerd, kun je niet meer inloggen op de website. Wanneer je NOVITÉ account wordt geblokkeerd, zullen wij je hiervan per e-mail naar het door jou opgegeven e-mailadres op de hoogte stellen.

2.2.3 ONLINE BESTELLEN VIA NOVITE.RESTAURANT en/of WINE.NOVITE.RESTAURANT

Online bestellen in de Webshop van NOVITÉ is mogelijk via de NOVITÉ Website(s). Wanneer je de NOVITÉ Website(s) bezoekt, verwerken we bepaalde technische gegevens van je. Lees meer hierover onder het kopje “Gebruik van NOVITÉ Website(s) onder paragraaf 2.2 “Online diensten van NOVITÉ”.

Als je online een bestelling wilt plaatsen, kun je dat doen zonder een account aan te maken of door middel van het aanmaken van een NOVITÉ account. Voor een NOVITÉ account verwerken we onder meer je inloggegevens. Lees meer hierover in paragraaf 2.2.2 “NOVITÉ ACCOUNT (“My Account”)”.

2.2.3.1 ONLINE BESTELLEN ZONDER ACCOUNT

Via de Webshop van NOVITÉ kun je snel en eenvoudig bestellingen plaatsen en laten thuisbezorgen of ophalen bij een NOVITÉ winkel en/of restaurant. Het plaatsen van een bestelling kan zonder een NOVITÉ account.

Als je online een bestelling plaatst en deze wilt laten thuisbezorgen of wilt afhalen bij een NOVITÉ winkel en/of restaurant kan dit zonder een NOVITÉ account.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Voor online bestellen zonder een NOVITÉ account verwerken wij je e-mailadres en telefoonnummer (om je bestelling te bevestigen en met je te kunnen communiceren over je bestelling – zoals het tijdstip van aflevering, de inhoud van je bestelling of de bereikbaarheid en beschikbaarheid van een pick-up point) en je geboortedatum (om te kunnen controleren of je oud genoeg bent om alcohol te bestellen).

Om je bestellingen te kunnen afleveren, verwerken wij de volgende gegevens: de geplaatste bestelling en de instructies die je aan ons geeft voor aflevering, betaling en (verzilverde) kortingscodes, ontvangen korting, en de gekozen winkel wanneer je je bestelling in een winkel wil laten afleveren. De gegevens over jouw aankopen worden gebruikt voor het personaliseren van de website en communicatie, en het tonen van relevante aanbiedingen en advertenties. Lees meer hierover onder “NOVITÉ Website (algemeen)” in paragraaf 2.2.1.

Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor? 

Wij bewaren je online aankoopgegevens niet langer dan 27 maanden, waarna deze onomkeerbaar worden versleuteld.

2.2.3.2 ONLINE BESTELLEN MET EEN NOVITÉ ACCOUNT

Via de Webshop van NOVITÉ kun je snel en eenvoudig bestellingen plaatsen en laten thuisbezorgen of ophalen bij een NOVITÉ winkel. Het plaatsen van een bestelling kan met een NOVITÉ account.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Voor online bestellen met een NOVITÉ account verwerken wij je e-mailadres en telefoonnummer (om je bestelling te bevestigen en met je te kunnen communiceren over je bestelling – zoals het tijdstip van aflevering, de inhoud van je bestelling of de bereikbaarheid en beschikbaarheid van een NOVITÉ winkel en/or restaurant) en je geboortedatum en/of confirmatie dat je 18 of ouder bent (om te kunnen controleren of je oud genoeg bent om alcohol te bestellen).

Om je bestellingen te kunnen afleveren, verwerken wij de volgende gegevens: de geplaatste bestelling en de instructies die je aan ons geeft voor aflevering, betaling en (verzilverde) kortingscodes, ontvangen korting, en de gekozen winkel wanneer je je bestelling in een winkel wil laten afleveren. De gegevens over jouw aankopen worden gebruikt voor het personaliseren van de website en communicatie, en het tonen van relevante aanbiedingen en advertenties. Lees meer hierover onder het kopje “NOVITÉ Website(s) (algemeen)” in paragraaf 2.2.1.

Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor? 

Wij bewaren je online aankoopgegevens niet langer dan 27 maanden, waarna deze onomkeerbaar worden versleuteld.

2.2.3.3 ONLINE BESTELLEN MET EEN NOVITÉ ACCOUNT (EN EEN GEKOPPELD KLANT ID)

Als je het nummer van je NOVITÉ Member klant ID opgeeft bij je NOVITÉ account heb je ook in de Webshop van NOVITÉ recht op korting met een geldig NOVITÉ Member klant ID. Indien jij in je NOVITÉ account het nummer van je klant ID opgeeft, wordt dit nummer opgeslagen binnen je NOVITÉ account. Lees meer over welke gegevens we verwerken voor je NOVITÉ account onder het kopje “ONLINE DIENSTEN VAN NOVITÉ” onder paragraaf 2.2.

Let op: Indien je je klant ID opgeeft bij je Mijn NOVITÉ account, wordt je klant ID gekoppeld aan je naam en adresgegevens. Je naam en adresgegevens worden echter uitsluitend gebruikt voor het afhandelen van je bestelling en zijn daartoe alleen toegankelijk voor degenen binnen NOVITÉ voor zover noodzakelijk voor de afhandeling van je bestelling. Deze gegevens worden dus niet gebruikt voor het doen van aanbiedingen (tenzij je je daarvoor specifiek hebt ingeschreven).

Welke gegevens verwerken wij hiervoor? 

Voor online bestellen met een NOVITÉ account verwerken wij je e-mailadres en telefoonnummer (om je bestelling te bevestigen en met je te kunnen communiceren over je bestelling (zoals het tijdstip van aflevering, de inhoud van je bestelling of de bereikbaarheid en beschikbaarheid van een pick-up point), je geboortedatum en/of dat je 18 jaar of ouder bent  (om te kunnen controleren of je oud genoeg bent om alcohol te bestellen).

Om je bestellingen te kunnen afleveren, verwerken wij de volgende gegevens: de geplaatste bestelling en de instructies die je aan ons geeft voor aflevering, betaling en (verzilverde) kortingscodes, ontvangen korting, en de gekozen winkel wanneer je je bestelling in een winkel wil laten afleveren. 

Wij verwerken een klant ID om na te gaan of je klant ID geldig is.

De gegevens over jouw aankopen worden gebruikt voor het personaliseren van de website en communicatie, en het tonen van relevante aanbiedingen en advertenties. Lees meer hierover onder “NOVITÉ Website(s) (algemeen)” in paragraaf 2.2.1.

NOVITÉ verwerkt het klant ID en de aankoopgegevens behorend bij dit klant ID wel voor statistisch onderzoek naar trends in het aankoopgedrag van onze klanten. De resultaten van dit onderzoek zijn niet herleidbaar tot individuele klanten. Lees meer hierover onder “Voor het op anonieme basis onderzoek doen naar etc.” in paragraaf 2.3.

Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor? 

Wij bewaren je online aankoopgegevens niet langer dan 27 maanden, waarna deze onomkeerbaar worden versleuteld.

2.2.3.4. ONLINE BESTELLEN VAN HET NOVITÉ-ASSORTIMENT OP ANDERE WEBSITES

Het assortiment van NOVITÉ is ook te koop op andere websites. Het bedrijf dat de website aanbiedt, is de verantwoordelijke voor de verwerking van jouw gegevens, bijvoorbeeld voor het account dat je op die website hebt. Je kunt in het privacybeleid van dat bedrijf lezen hoe zij met jouw persoonsgegevens omgaan.

Je kunt verzoeken voor inzage, wijziging, of verwijdering richten tot de website waarop je jouw bestelling hebt geplaatst. Als NOVITÉ gegevens via deze website heeft ontvangen, geeft deze website het verzoek door aan NOVITÉ. Wij zorgen er dan voor dat jouw verzoek ook in onze systemen wordt uitgevoerd.

Welke gegevens gebruiken we hiervoor?

NOVITÉ ontvangt jouw gegevens alleen als zij de aanbieder is van de producten op deze websites, zodat we ervoor kunnen zorgen dat jouw bestelling bezorgd wordt. We ontvangen dan jouw naam, adres, en woonplaats voor de bezorging, informatie over de producten die je besteld hebt om deze ook echt te kunnen leveren, en eventueel jouw telefoonnummer om je op de hoogte te kunnen houden van het moment van bezorging. We gebruiken deze gegevens niet voor andere doeleinden.

We krijgen geen informatie over jouw aankopen op websites waarop NOVITÉ niet de aanbieder is. Dit is bijvoorbeeld het geval voor het NOVITÉ-assortiment aangeboden door NOVITÉ op novite.restaurant en/of wine.novite.restaurant, tenzij je hier bij gebruik van een klant ID op novite.restaurant en/of wine.novite.restaurant en expliciet toestemming voor geeft. 

Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor?

Ontvangst van deze gegevens leidt er niet toe dat je een account hebt bij NOVITÉ, maar we bewaren de gegevens over jouw bestelling gedurende 27 maanden in overeenstemming met onze andere bestellingen. 

2.2.3.5 ONLINE BESTELLEN VAN RELATIEGESCHENKEN

Wanneer je als bedrijf relatiegeschenken via novite.restaurant en/of wine.novite.restaurant koopt verwerkt NOVITÉ de door jou opgegeven gegevens om je bestelling af te handelen. 

Wat houdt dit doel in?

NOVITÉ gebruikt de door jou verstrekte gegevens om je bestelling te verwerken en te bezorgen. Lees meer hierover in paragraaf 2.2.3 Online bestellen via novite.restaurant en/of wine.novite.restaurant. Wanneer je de relatiegeschenken laat afleveren op een ander adres dan dat van jezelf, dan verwerken wij de extra opgegeven persoonsgegevens om de producten bij de juiste persoon te bezorgen. 

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

NOVITÉ verwerkt de extra opgegeven gegevens om de relatiegeschenken te bezorgen zoals een naam, bedrijfsnaam e-mailadres, telefoonnummer, het adres van de ontvanger van de bestelling en het eventuele persoonlijke bericht voor de ontvanger.  

Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor?

Wij bewaren de extra gegevens maximaal 27 maanden na de bezorging van je bestelling.

2.2.4 ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEF, INFORMATIE EN AANBIEDINGEN

Op diverse plaatsen op de NOVITÉ Website(s) en de Webshop(s) van NOVITÉ kun je je aanmelden voor het ontvangen van onze elektronische nieuwsbrief met onze aanbiedingen en algemene informatie over bijvoorbeeld onze winkels, het klantenpanel en promotionele acties.

Afhankelijk van waar je je voor onze nieuwsbrief aanmeldt, verwerken we (optioneel) ook nog andere gegevens van je.

Als je je inschrijft via: 

de NOVITÉ Website(s). Lees meer hierover onder het kopje “Gebruik van NOVITÉ Website(s) onder paragraaf 2.2 “Online diensten van NOVITÉ”.

NOVITÉ account. NOVITÉ verwerkt in dit verband je gegevens voor de volgende doeleinden: 

2.2.4.1 OM JE ONZE NIEUWSBRIEF, INFORMATIE EN AANBIEDINGEN TOE TE STUREN

Wij verwerken je gegevens om je onze nieuwsbrief, informatie en aanbiedingen toe te sturen. Indien je deze nieuwsbrief, informatie en aanbiedingen niet meer wenst te ontvangen dan kun je je uitschrijven op de in de nieuwsbrief, informatie of aanbieding aangegeven wijze. Je kunt verder je instellingen voor de nieuwsbrieven, informatie en aanbiedingen wijzigen via je NOVITÉ account.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor? 

Voor het versturen van onze nieuwsbrief, informatie en aanbiedingen verwerken wij je inschrijving op de nieuwsbrief en de door jou opgegeven contactgegevens zoals je emailadres. Optioneel kunnen we je ook vragen om je naam en geslacht zodat we je persoonlijk kunnen adresseren.

Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor? 

Wij bewaren je inschrijving en je contactgegevens in principe voor onbepaalde tijd totdat je aangeeft dat je onze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen. In dat geval registreren we wel nog dat je je hebt afgemeld.

2.2.4.2 OM ONDERZOEK TE DOEN NAAR DE EFFECTIVITEIT VAN ONZE NIEUWSBRIEF EN DIRECT MARKETING

Wij voeren onderzoek uit naar de effectiviteit van de verstuurde nieuwsbrieven, informatie en aanbiedingen door middel van statistische analyses. De informatie die wij uit deze analyses halen, gebruiken wij om onze nieuwsbrieven en direct marketing te evalueren en te verbeteren. Wij gebruiken deze gegevens ook om inzichtelijk te maken hoe de verstuurde nieuwsbrieven, informatie en aanbiedingen bijdragen aan de ontwikkeling van klantsegmenten en welke bijdrage zij leveren aan de bedrijfsresultaten.

Zo kijken we bijvoorbeeld of er gereageerd wordt op de verstuurde informatie en aanbiedingen, welke producten en diensten populair zijn en hoe we ons winkelassortiment en onze marketing kunnen aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen. De onderzoeksresultaten worden op geaggregeerde basis gerapporteerd of op geautomatiseerde wijze beoordeeld bij het opstellen van nieuwsbrieven. Dit betekent dat de resultaten ook worden gebruikt om de effectiviteit van onze nieuwsbrieven te verbeteren door deze met segmentering op basis van jouw open- en klikgedrag aan te passen. De geaggregeerde rapporten zijn op geen enkele wijze tot individuele klanten te herleiden. Voor dit doel ontvangen we ook op geaggregeerde en geanonimiseerde basis rapporten van derde partijen. We analyseren deze inzichten in samenhang met de informatie over de effectiviteit van onze nieuwsbrief. Wij voeren deze analyses en beoordelingen uit op grond van ons gerechtvaardigd belang jou een zo goed mogelijke en relevante nieuwsbrief te sturen.

We kunnen jouw open- en klikgedrag ook gebruiken om jouw mails verder te personaliseren, mits wij hiervoor jouw toestemming hebben. 

Welke gegevens verwerken wij hiervoor? 

We verwerken hiervoor het kenmerk en de verzenddatum van de verstuurde e-mail, het type informatie of aanbiedingen dat is verstuurd, welke versie van de nieuwsbrief, informatie of aanbiedingen is verstuurd, of er bij het versturen van de nieuwsbrief, informatie of aanbiedingen gebruik is gemaakt van een A/B test, of de nieuwsbrief is geopend, op welke link in de nieuwsbrief, informatie of aanbiedingen is geklikt en of het verzenden van een specifieke e-mail heeft bijgedragen aan de bedrijfsresultaten. Indien je ons toestemming hebt gegeven voor het verzamelen en uitlezen van cookies zullen wij ook een koppeling maken tussen de informatie die is verzameld via cookies en het gedrag op de site. Lees meer over ons gebruik van cookies in paragraaf 4.

Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor? 

Wij bewaren de gegevens rondom verzending en de inhoud van de e-mail, nieuwsbrief, informatie of aanbiedingen maximaal 27 maanden. De geaggregeerde resultaten worden onbeperkt bewaard.

2.3 NOVITÉ MEMBER

Je kunt je bij NOVITÉ gratis aanmelden als NOVITÉ Member. Als member spaar je punten voor kortingen en cadeaus. Wij leggen je hieronder uit wat deze verschillende keuzes inhouden.

2.3.1 NOVITÉ MEMBER

Je spaart als NOVITÉ Member punten bij aankopen in NOVITÉ restaurant(s) en/of NOVITÉ winkel(s) en webshop(s). Als een member van NOVITÉ spaar je bij iedere aankoop in de NOVITÉ restaurant(s) end of winkel(s) en/of webshop(s) punten. In de NOVITÉ restaurant(s), winkel(s) doe je dit door jouw NOVITÉ klant-ID te geven. Deze punten worden bij jouw account bijgeschreven. De punten kun je vervolgens inwisselen voor kortingen en cadeaus via novite.restaurant en/of wine.novite.restaurant. Je kunt NOVITÉ Member worden door je te online registreren op novite.restaurant/members.

Wanneer je bij het betalen in een restaurant of winkel van NOVITÉ je klant ID geeft, dan verwerken wij de aankoopgegevens die op de kassabon staan, zoals het moment waarop de aankoop heeft plaatsgevonden, de betreffende NOVITÉ restaurant of winkel, gekochte artikelen en bijbehorende bedragen, acties/verkregen kortingen, het klant ID en wijze van betaling. Deze aankoopgegevens zijn echter niet herleidbaar tot jou als persoon, tenzij je je hebt aangemeld voor een NOVITÉ Membership op de website, jouw persoonsgegevens hebt geregistreerd en ons hiertoe expliciet jouw toestemming hebt gegeven.

Let op: als je met een vraag of klacht contact opneemt met onze klantenservice én je klant ID en contactgegevens opgeeft, beschikt NOVITÉ ook over je contactgegevens. Deze persoonsgegevens worden door ons in dit geval alleen voor het afhandelen van je vraag of klacht gebruikt en zijn alleen toegankelijk voor degenen binnen NOVITÉ die zich met de afhandeling daarvan bezighouden. Deze gegevens worden dus niet gebruikt voor het doen van aanbiedingen. Indien je je hebt aangemeld voor NOVITÉ Member op de website, registreren we jouw feedback bij de informatie die we hebben over jouw membership.

Wanneer je bij de kassa in een NOVITÉ restaurant of winkel je klant ID geeft of op onze website invoert, dan verzamelt en verwerkt NOVITÉ je gegevens voor de volgende doeleinden:

1. Om je NOVITÉ punten te laten sparen in het restaurant, de winkel en webshop

Als NOVITÉ Member spaar je punten bij iedere aankoop. Als je online inlogt en bestelt worden de punten automatisch toegekend aan jouw account. In een restaurant of een winkel worden je punten toegekend wanneer je bij je aankoop je klant ID geeft, of je de medewerker vraagt om jouw account op te zoeken.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Wij verwerken de barcode om na te gaan of je een barcode hebt die hoort bij een geldig membership. Gegevens over jouw aankopen met je klant ID in de winkel kunnen ook gebruikt worden voor het personaliseren van de website en communicatie, en het tonen van relevante aanbiedingen en advertenties doeleinden, maar alleen als je NOVITÉ hiervoor toestemming hebt gegeven.

2. Om je punten te verzilveren voor kortingen en cadeaus op de NOVITÉ website(s)

Wanneer je je membership staat geregistreerd bij je NOVITÉ account, kun je de punten die je met jouw membership hebt verzameld inwisselen voor kortingen en cadeaus via novite.restaurant en wine.novite.restaurant. Ter verificatie van jouw membership wordt gecheckt of jouw NOVITÉ Membership bekend is in ons systeem.

3. Om onderzoek naar trends in het aankoopgedrag van onze klanten om ons aanbod en diensten zo goed mogelijk op de wensen en behoeften van onze klanten af te stemmen

NOVITÉ voert onderzoek uit naar trends in de markt door middel van statistische analyses. De informatie die wij uit deze analyses halen, gebruiken wij om onze huidige producten en diensten te evalueren en het assortiment, de locatie en inrichting van onze winkels, het winkelassortiment en marketing aan te passen aan nieuwe ontwikkelingen. De analyses worden uitgevoerd door geautoriseerde medewerkers die uitsluitend toegang hebben tot de transactiegegevens en geen toegang hebben tot de klant IDs en eventueel andere geregistreerde gegevens van klanten. De onderzoeksresultaten worden uitsluitend op geaggregeerde basis gerapporteerd. Dit betekent dat de resultaten op geen enkele wijze tot individuele klanten zijn te herleiden.

NOVITÉ wil van tijd tot tijd onderzoeken of een eventuele verdere samenwerking met een andere partij effectief is en wil daarvoor statistische inzichten verzamelen. 

Hierbij worden klantgegevens en informatie over koopgedrag tussen partijen op een privacyvriendelijke wijze gedeeld. Een voorbeeld van een samenwerking die onderzocht kan worden is bijvoorbeeld met haar zusterbedrijven. Deze geaggregeerde statistische inzichten zijn niet herleidbaar naar individuele klanten en worden op geen enkele wijze toegevoegd aan de informatie die NOVITÉ over klanten bewaart. Deze onderzoeken worden uitgevoerd op aparte systemen en de onderliggende gegevens worden direct na het uitvoeren van de analyse verwijderd van deze systemen. Wij voeren deze statistische analyses uit op basis van ons gerechtvaardigd belang om te onderzoeken op welke wijze wij ons winkelaanbod en diensten zo goed mogelijk op de wensen en behoeften van onze klanten af kunnen stemmen door samenwerkingen met andere partijen.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Wij verwerken hiervoor een uniek kenmerk toegekend aan jouw membership en de aankoopgegevens, zoals het moment waarop de aankoop heeft plaatsgevonden, de betreffende NOVITÉ winkel of de webshop of het restaurant, de gekochte artikelen en de bijbehorende bedragen, de acties/verkregen kortingen, wijze van betaling en hoe vaak een bepaald product is gekocht.

Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor?

Wij bewaren je aankoopgegevens 27 maanden. Hierna worden deze onomkeerbaar versleuteld en kunnen we je aankoopgegevens niet meer herleiden tot je NOVITÉ ID en eventueel andere bij ons geregistreerde gegevens.

2.4 NOVITÉ smaakprofielen

Je kunt in de toekomst in een NOVITÉ webshop(s) een NOVITÉ smaakprofiel aanmaken. Met je persoonlijke smaakprofiel kun je altijd de perfecte fles vinden. We adviseren de fles waarvan wij denken dat jij die lekker vindt. Wij leggen je hieronder uit hoe je smaakprofielen kunt gebruiken.

 2.4.1 Jouw smaakprofiel

In de toekomst wilt NOVITÉ  jou graag helpen om erachter te komen welke wijnen je lekker vindt. In de NOVITÉ webshop(s) kun je daarom een smaakprofiel aanmaken door een korte vragenlijst te beantwoorden. Dit smaakprofiel helpt ons wijnen aan jou aan te raden op basis van jouw voorkeur voor zuur, suiker, intensiteit, tannines en verfijning in een wijn. Daarnaast bepalen we welk smaaktype je bent: houd je meer van frisse witte wijn of juist meer van soepel? En wat vind je lekker in een rode wijn? Grip en structuur bij een stevige wijn waarin je tannines proeft, of liever sappig of fruitig? Met je persoonlijke smaakprofiel kun je steeds weer andere wijnen proberen en nieuwe favorieten ontdekken. Bovendien kunnen wij je, doordat wij je smaakprofiel kennen, nog beter advies geven.

Je kunt jouw smaakprofiel opslaan in je NOVITÉ account. Als je nog geen NOVITÉ account hebt, kun je dit aanmaken bij het opslaan van jouw smaakprofiel. Door jouw smaakprofiel op te slaan, geef je toestemming aan NOVITÉ om je gegevens, zoals persoonsgegevens en aankoopgedrag, te analyseren en jou persoonlijke en relevante aanbiedingen te doen die passen bij jouw profiel. Wij kunnen dan ook onze nieuwsbrieven en direct mailings voor jou personaliseren.

Lees hieronder meer over hoe we onze diensten en communicatie op basis van jouw smaakprofiel kunnen personaliseren.

2.4.1.1 PERSONALISERING OP BASIS VAN JOUW SMAAKPROFIEL

Met NOVITÉ smaakprofielen profiteer je van nog beter en persoonlijk advies en kunnen we jou aanbiedingen communiceren die passen bij jouw smaakprofiel. Het aanmaken van een smaakprofiel kan in de toekomst door een aantal vragen over jouw smaak te beantwoorden. Dit smaakprofiel kunnen we vervolgens verbeteren met aanvullende informatie die we van jou krijgen, zoals aankoopgegevens, gedrag op de website, en de ratings van flessen die we van jou ontvangen.

Wanneer je bij het betalen in een winkel van NOVITÉ je klant ID geeft, dan slaan wij de aankoopgegevens die op de kassabon staan op in je profiel, zoals het moment waarop de aankoop heeft plaatsgevonden, de betreffende NOVITÉ winkel en/of het restaurant, gekochte artikelen en bijbehorende bedragen, acties/verkregen kortingen, het klant ID en wijze van betaling. We voegen ook de technische gegevens over jouw gebruik van de website van NOVITÉ toe aan jouw smaakprofiel (lees meer over de gegevens die worden verzameld bij gebruik van de NOVITÉ website in paragraaf 2.2.1 “NOVITÉ Website”), waaronder de websites die jij bezoekt, de flessen die je koopt, en de ratings die je geeft. De verzamelde informatie gebruiken we om onze diensten en communicatie naar jou te personaliseren.

Dit houdt in dat we jou in een NOVITÉ winkel, restaurant en in de NOVITÉ webshop flessen kunnen aanraden die bij jouw smaakprofiel passen. We zullen onze communicatie ook personaliseren, zoals in onze nieuwsbrieven en direct marketing, zodat we je aanbiedingen doen die bij jouw profiel passen. We personaliseren onze online diensten en communicatie dan dus speciaal voor jou, en laten bepaalde producten of informatie juist achterwege als we denken dat deze voor jou niet relevant is.

2.4.1.2 WELKE GEGEVENS GEBRUIKEN WE?

De antwoorden op de vragenlijst met 13 vragen geven een score van jouw smaak op 5 elementen. Met de score op deze 5 elementen kunnen we met een eerste analyse jouw smaakprofiel opstellen. Je kunt jouw smaakprofiel verder opbouwen met aanvullende gegevens door deze op te slaan in jouw NOVITÉ account, waarbij we ook je e-mailadres en toestemming om jouw profielgegevens te mogen analyseren opslaan. Als je nog geen account hebt op wine.novite.restaurant creëer je met het opslaan van je profiel een nieuw account. Hiervoor slaan we ook jouw persoonlijke smaakprofiel op (lees meer over de NOVITÉ account in paragraaf 2.2.2).

NOVITÉ kan aanvullende gegevens voor je toevoegen aan je account als je iets koopt in de NOVITÉ webshop of in een NOVITÉ winkel en/of restaurant, of als je gebruik maakt van de NOVITÉ Website. Als je iets koopt in de NOVITÉ webshop of met je klant ID in een NOVITÉ winkel, dan worden deze gegevens toegevoegd aan het profiel. Deze gegevens geven ons de mogelijkheid beter te analyseren welke flessen goed passen bij jouw smaakprofiel. Je kunt een fles die we adviseren op basis van jouw profiel een rating meegeven. Vond je de geadviseerde wijn lekker? Of past het toch niet? Laat het dan weten door de fles te raten. We slaan deze informatie op om een nog beter en persoonlijker advies te kunnen geven.

2.4.1.3 HOE LANG BEWAREN WIJ JE GEGEVENS HIERVOOR?

Wij bewaren je smaakprofiel in principe voor onbepaalde tijd, en passen dit doorlopend aan als we nieuwe gegevens van jou ontvangen. De gegevens die we gebruiken om jouw smaakprofiel op te bouwen, bewaren we echter niet langer dan dat ze invloed hebben op jouw profiel. We bewaren de antwoorden op jouw initiële vragenlijst en jouw aankoopgegevens daarom maximaal 27 maanden. Jouw ratings van flessen blijven invloed houden, waardoor deze in principe wel onbeperkt bewaard blijven. Je kunt ten allen tijde jouw smaakprofiel wissen door een nieuw smaakprofiel aan te maken en opnieuw op te bouwen, of de personalisering stopzetten bij je voorkeuren.

2.4.1.4 JOUW PERSOONLIJKE SMAAKPROFIEL VERWIJDEREN

Je kunt je smaakprofielen op elk moment verwijderen door contact op te nemen met NOVITÉ klantenservice. Wij zullen dan alle gegevens die je bij het aanmaken van het profiel hebt opgegeven, verwijderen en deze gegevens niet meer analyseren, tenzij we deze gegevens nog nodig hebben voor het leveren van een extra Service waar je nog voor bent aangemeld.

Je kunt je aanmelding voor NOVITÉ smaakprofielen op onderdelen aanpassen aan je voorkeuren op wine.novite.restaurant. Zo kun je aangeven geen persoonlijke mailings met aanbiedingen passend bij jouw smaakprofielen te willen ontvangen. 

3. ALS JE MET ONS COMMUNICEERT VIA SOCIAL MEDIA

3.1 DE NOVITÉ WEBSITE DELEN VIA SOCIAL MEDIA

Indien je ervoor kiest de NOVITÉ Website te delen via social media, zoals Instagram, Youtube, Facebook en/of Twitter, dan zullen je persoonsgegevens (zoals je naam en het feit dat je geïnteresseerd bent in onze producten en diensten) tevens zichtbaar worden voor alle bezoekers van je persoonlijke social media pagina’s.

Op het gebruik van dergelijke social media websites zijn de voorwaarden (waaronder het privacybeleid) van de betreffende social media websites van toepassing. De algemene voorwaarden van NOVITÉ en dit Privacybeleid zijn niet van toepassing op het gebruik van dergelijke social media websites.

3.2. ONZE SOCIAL MEDIA PAGINA’S

Wij zijn actief op verschillende social media platforms, zoals Instagram, Twitter, Youtube en Facebook. Wanneer je met ons communiceert via onze social media pagina’s (bijvoorbeeld wanneer je commentaar plaatst, media uploadt, een persoonlijke boodschap verzendt of fan van ons wordt door op de “Like” knop te klikken) kan het zijn dat wij persoonlijke informatie over je ontvangen (zoals je (gebruikers)naam, je profielfoto, je woonplaats, je e-mailadres en je geslacht). NOVITÉ raadt je aan om de gebruiksvoorwaarden en andere verklaringen van social media platforms zorgvuldig te lezen. Deze kunnen afwijken van het privacybeleid van NOVITÉ.

4. MAKEN WIJ GEBRUIK VAN COOKIES?

Lees meer over hoe wij gebruik maken van cookies in het Cookiebeleid van NOVITÉ via novite.restaurant en wine.novite.restaurant

 

5. WELKE DERDEN HEBBEN TOEGANG TOT JE GEGEVENS?

NOVITÉ schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening en andere bedrijfsactiviteiten derden in. Je moet hierbij denken aan drukkerijen en e-mail- en postverwerkers, zoals Postnl, Mailchimp, MessageBird, Formitable voor onderhoud aan onze software en systemen). Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten en bedrijfsactiviteiten je gegevens verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van verwerker voor NOVITÉ en heeft NOVITÉ de vereiste technische en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat je gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt. 

NOVITÉ schakelt ook derden zoals Google en DoubleClick in voor het analyseren van jouw gegevens en voor het uitvoeren van haar direct marketing en targeted advertising campagnes. We zijn hiervoor eveneens overeenkomsten aangegaan om te zorgen dat de vereiste technische en organisatorische maatregelen worden getroffen om jouw gegevens te beschermen. Daarnaast verzamelt de Facebook pixel gegevens over jouw gebruik van onze website, wat het voor ons mogelijk maakt om jou gerichte advertenties op Facebook te laten zien. Je kunt hier meer over lezen in ons Cookiebeleid.

Uitsluitend indien NOVITÉ hiertoe wettelijk is verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties.

Je persoonsgegevens kunnen in dit kader ook worden doorgegeven naar ontvangers in landen buiten de Europese Economische Ruimte. NOVITÉ zal in dergelijke gevallen passende maatregelen nemen en standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die door de Europese Commissie zijn opgesteld met deze ontvangers overeenkomen, om te waarborgen dat je gegevens zo goed mogelijk worden beschermd. Voor vragen hierover verzoeken wij je te wenden tot onze klantenservice.

6. HOE BEVEILIGEN WIJ JE GEGEVENS?

NOVITÉ gaat uiterst zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Wij hebben verschillende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Het informatie beveiligingsbeleid voor onze systemen en applicaties is gebaseerd op best-practices zoals de Standard of Good Practice for Information Security (ISF 2011) en de Open Web Application Security Project (OWASP) richtlijnen.

7. VRAGEN EN VERZOEKEN OM INZAGE, CORRECTIE EN VERWIJDERING

Je kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die NOVITÉ over je verzamelt en deze laten corrigeren of verwijderen door een verzoek op te sturen naar [email protected]